Tips To Make Hemorrhoids A Thing Of The Past

 

Most people have no problem talking about the details of their migraine headaches or acid reflux disease, but this openness doesn’t usually extend to asking about ways to treat or prevent hemorrhoids. There are literally millions of people throughout the world who’ve been diagnosed with hemorrhoids, and who have to deal with this unpleasant condition. In this article you will find some helpful tips for relieving painful hemorroids.

If you’re looking to a long-term solution to your hemorrhoids, try adding more fiber to your diet. Ví dụ, you can enjoy healthy, high-fiber foods like apples, dark leafy greens, whole grains and even oatmeal. Fiber will ease your bowel movements and remove the pressure put on your hemorrhoids.

If you keep your anal area clean, you will be less likely to develop hemorrhoids. Moist wipes clean better than most toilet papers and can feel more comfortable. A sitz bath at a lukewarm temperature will help reduce the swelling and irritation of hemorrhoids. Soak in your bath for 20 từ phút.

Để giảm bớt phần nào nỗi đau và sưng trĩ bùng phát, cố gắng xen kẽ phương pháp điều trị nóng và lạnh. This will cause the hemorrhoid to shrink and heal. Lời khuyên của chúng tôi là để áp dụng các túi nước đá đầu tiên cho một phần tư của một giờ, sau đó sử dụng sự ấm áp cho khoảng hai mươi phút.

When dealing with hemorrhoids, be careful not to expose the affected areas to products containing dyes, dầu nguyên chất, or fragrances. Tiếp xúc với hóa chất như vậy, thậm chí trong giây lát, có thể gây khó chịu nghiêm trọng, sưng và ngứa.

You can use ice to ease hemorrhoid pain. Hemorrhoids can result in extreme pain. Utilize ice packs to alleviate pain and minimize swelling. Use a warm compress after using an ice pack. To be as comfortable as you possibly can, you should alternate ice packs on the hemorrhoids, sit in warm water in the bathtub and allow the swelling and pain to reduce.

Thêm chanh vào nước của bạn nếu bạn là trĩ trải qua. Lemon offers soothing properties and can lessen any irritation caused by hemorrhoids. For a sour kick throughout the day, add some lemon juice to your drinking water.

Carrying a cushion around with you may make you a little self conscious, but it will provide relief from hemorrhoids. Using in at your workplace may make you feel a bit silly, but even just using it in your car and at home will help relieve much of the pain you’re experiencing and make your hemorrhoids less stressful.

Don’t rely on laxatives to treat hemorrhoids. Laxatives are for occasional use, not a long term remedy. Nếu bạn có vấn đề lặp đi lặp lại, thay đổi chế độ ăn uống của bạn để giúp bạn đạt được phong trào ruột ổn định hơn.

 

Drink enough water to stay hydrated and supplement your diet with high fiber items if you suffer from hemorrhoids. Softer stools can relieve or prevent hemorrhoids because there won’t be as much strain. You can eat fruits like grapes, watermelon, and papaya to help soften your stool. Chỉ cần chắc chắn rằng thực phẩm bạn đang ăn là chất xơ. Có những lựa chọn vô tận để lựa chọn. To see the full effects of these foods, make sure you drink lots of water.

Even though it is likely hemorrhoids, you should check with your doctor to confirm this. Having stools that are bloody or bleeding in the rectum could mean you have life-threatening illnesses, such as cancer. Bạn có thể dễ dàng tâm trí của bạn bằng cách cho phép bác sĩ chẩn đoán đúng tình trạng của bạn. If the diagnosis is hemorrhoids, your physician can provide you with an effective treatment plan.

Maintain a high fiber diet. Nếu bạn tăng lượng chất xơ của bạn, phân của bạn sẽ không được như cứng. Bạn thân sẽ có thể loại bỏ lượng phân mềm một cách dễ dàng, đó sẽ giúp tránh được một số cơn đau xuất phát từ việc có một phong trào ruột khi bạn có bệnh trĩ. Eat fruits or take fiber supplements to make it easier to pass stools.

To get rid of any swelling or pain try sitting in some hot warm water. This will boost blood flow, reducing the discomfort caused by hemorrhoids. Be sure to keep your knees up while sitting in the tub. Sit as long as you can, adding more warm water as necessary to stay comfortable.

To loosen stools, therefore making them less difficult to pass, you can try drinking Aloe Vera juice. If you don’t like the way it tastes, try adding in a little apple juice. Follow the directions on the label for the correct dosage. Just beware that excessive amounts of Aloe Vera juice could lead to stomach discomfort.

You can avoid inflammation and injuries by keeping your hemorrhoids protected inside of your anus. It is typically pretty easy to nudge a few small hemorrhoids back inside. It can keep them from becoming more tender or inflamed from injuries, such as being chafed by clothing or toilet paper. Stop pushing on the hemorrhoid if you feel pain. Also, you should never try to adjust the position of a large hemorrhoid, as you can hurt yourself if you do.

Bản chất rất riêng tư của bệnh trĩ’ khu vực bị ảnh hưởng làm cho nó rất khó khăn đối với nhiều người lớn để công khai tìm kiếm lời khuyên từ bạn bè hoặc gia đình của họ. May mắn thay, các thông tin mà bạn vừa đọc chắc chắn sẽ trả lời ít nhất một vài thắc mắc của bạn về các triệu chứng và phương pháp điều trị có liên quan đến bệnh trĩ.